Liên hệ

TẬP ĐOÀN BẮC HÀ

Công ty Hội chợ Triển lãm Bắc Hà:

Số 2 – BT3, Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

Tel: 04 3354 7545                     Fax: 04 3354 7544

Email: ducphong@bachagroup.com.vn   Website: www.bachagroup.com.vn